OROMO DRAMA DHEEBUU PART 34

Konkolaatonni haaraan waraana oliif gad imalchiisan illee heeddummachaa jiru. Guyyuma kana Humni Addaa Qaanqee Bilisummaa waardiyyoota Kolleejjii Poolisii Itophiyaa Sandaafaa karra guddicha irratti haleeluun loltoota wayyaanee 5 ol hojiin ala gochuunis gabaafameera. Awwaalchi TPLF kun ammoo fuula sadii qaba. Baratoonnis tokkummaadhaan ka,anii mootummaa faashistii wayyaanee balaaleffachaa jiru. In the space provided you enter your name, email address and the country where you reside and hit enter. The General congress also elected its chairman, two vice chairmen, executive committee members and head of different functional bodies to carry out the operational tasks of the Alliance.

Out on the sidewalks, government spies could be on patrol. W e call on all global citizens with a passion for human rights and fundamental freedoms to help us stop this bestiality against Oromo women. Journalists in Ethiopia have for years faced obstacles to press freedom. Gama kanaan Amansiisaa Ifaa dargaggoo onnataa jabana kanaa Waaqni Oromoof kaase. Kana sirnaan hubachuun barbaachisaa dha. Last year, he won over the same distance at the famed IAAF Diamond League meeting there and on 20 march he took the gold medal over m at the Oregon Convention Center in Portland. Admittedly, those who do their protest in Ethiopia are brave. It would like to take the opportunity to reflect on the legacies of past and present constitutive moments.

Baratoonnis tokkummaadhaan ka,anii mootummaa faashistii wayyaanee balaaleffachaa jiru. Polisoota yuunversiitichaa dhagaadhumaan hariuun kaampasicha keessaa baasuun bosonatti galchuun injifannoo boonsaa galmeesisaniiru.

Diraamaa Amaasiloo Kutaa 51 ffaa OBN 07 02 2011

From the Oromo perspective, these subjects are critical to the process of mapping knowledge across multiple disciplines with a view to seeking direct global alliances and partnerships. Uummanni fi barattootni godina Iluu Abbaa Booraa FXG akkuma eegaletti akka itti fufu jajjabina fi murannoo dabarsaa jira. Godina adda naannoo Lagaxaafottis qonan bulaan humna waraana karaa darabsu dhorkate jira.

Kanneen gara mana adabaatti guuramani jiranis naannoo baratoota 43 kan ta,an hidhamanii akka jiran maddeen keenya nu qaqqaban ifa godhu.

Oromo Drama in Australia: Michael Matrix |

Newsweek contacted the Ethiopian Embassy in London but was yet to receive a reply at the time of publication. The fastest woman to finish the Technically that leaves Ethiopia with a reverse political system: Baacaa Dafaa Qotisaan bulaa dha namoonni kun humna tikaan ukkkaamfamanii achi buuteen isaanii dhabamuu odeessi WarraJirruu irraa nuqaqqabe beeksiseeraam.

  LESZEK DOKOWICZ FILM O BASI

General Debate under Item 4 1 comment so far. Mormii guyyaa arraa Godina Harargee Bahaa Aanaa Qarsaa magaalaa Qarsaatti jiraatootni qonnaan bultootni xiqqaa guddaan dhalaa fi dhiirrii tokkolleen osoo hin hafne hiriira gaggeeyfamerratti hirmaatani falmi cimaa gaggeeysaa oolan ammaas ittuma fufeeti.

Manneen sagadaa fi amantii, ardaalee amantii 2. To sign the petition you simply go to the link below and click on the file. Poolisootnii agaazii uummata reebaa jiran. Tarkaanfii lukkee diinaa irratti fudhatame kanatti ummatni Oromoo Ona Ebantuu gammachuu isaa ibsataa jira jechuun oduun nu dhaqqabe ifa godhee jira.

Charlotte Mason — Bengeree Adisuu Qotisaan bulaa 7. Qonnaan bultootni hedduun waraana wayyaaneen shoroorkeeffamaa jiru. The European Union EU has once again voiced its concern over unrest that has been occurring in Ethiopia.

Keessattuu naannoo buufata Yuuniversitiiwwanii fi koollejjiwwan Finfinnee keessatti argamanitti buufatee marsee jira humni kuni.

Addunyaa kana irratti waan ilmi nama a hin raawwanne Wayyaanee Ummata Oromoo irratti raawwataa jirti. Amajii January 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 17,18,19, 20,21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,30, 31…… But as long as the people of Ethiopia are kept in the dark as to the nature of the real deals between foreign companies and a government flawed by asymmetrical party coalition deals that symbolize a life deprived of its means and style ,incidents of targeted public outrage against selected foreign companies should not come as a shock.

UN Human Rights Council: Barataa Girmaa Naadoo Geleta Fite crosses his arms in protest. In the West, Ethiopia is praised for being a key ally in the war on terror and for hosting refugees. Qonnaan bulaan aanaa Giddaa Ayyaanaa hedduun ukkaamfamee jira.

Barattootni hedduunis ukkaamfamani jiru. The event presents an opportunity to explore unique and exciting themes that will broaden understanding of the Oromo nation through research and dissemination of findings globally. Galmeen seena Oromoo sii waamtii. Yeroo amma kana yuuniversitiin Fifninnee kiiloo 4,5 fi 6 humna wayyaanetu dhokatee marsee jira.

InEthiopian Oromo created the Oromo Liberation Front OLFwhich stemmed from the discontent over a perceived marginalisation by the government and to fight the hegemony of theAmhara people, another large ethnic group in Ethiopia.

  TRAMA FILM I DEMONI DI SANPIETROBURGO

Nagase Arasa, 15, and her eight-year-old brother Elias say they were shot in their legs while a demonstration happened near their home. Foreign investors including Dangote Cement Plc had property damaged.

Bonsa is an economist by training. Barataa Iddoosaa Xuurii Foreign investors were cautious rightlyobserving the unhealthy governance system as a risk not worth taking.

Over peaceful protestors have been massacred, including many children and pregnant women. In a media brief held at Desalegn Hotel on March 16,the EU expressed the need for dialogue to resolve the issues that escalated in Oromia Region and parts of Amhara Region.

Less than two weeks later, a confrontation erupted at the university, reportedly in response to a small demonstration by students — though the details, as always, are hazy. What is hidden is that this minority clique from Tigray clings on to power by pitting nations against nations, by muzzling free expression, and by jailing, killing and exiling its political opponents.

Protesters stand accused of attacking public buildings and burning the houses of government officials. What is hidden is that many thousands of innocent political opponents, journalists, artist, musicians dheebku peaceful protestors are marked as terrorists and beaten, jailed, tortured, killed, or otherwise exiled.

Four months into the protests, the brutal bestiality shows no dheevuu of relenting. Caasaalee fi ijaarsota mootummaa garboonfataa ofirraa kaasuunis mirga ummataa ti. Qorannoon kun gaaffii uummataa gara gaaffii bulchinsa gaaritti micciruuf hojjacha ajiru. Mothers are killed while protecting their children.

Dheebuu Kutaa 9ffaa – Afan Oromo Drama

Yeroo amma kana sochiin Geejjibaa dhaabatee jira. The city is currently under military control. But one of the most unsettling details to emerge out of this fiasco was the claim by Karuturi Global Ltd management that the land was forced upon them by the local authorities despite their insistence otherwise. Caasaalee hawaasummaa kan akka manneen barnootaa, manneen yaalaa, tajaajila buur-misoomaa, 3. ormo

Murtii gabaabaa Barattoota Oromoo Yuunibarsiitii Jimmaa 1.

Related Posts